ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αλλαντοποιία ΑΣΠΙΚ μεσω email στο aspikallantika@gmail.com, μεσω τηλεφώνου στα  2341072106 και 6985703689 και μέσω fax στο 2341072108