Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρία μας Φ. Παρασκευόπουλος – Σ. Σπυριδόπουλος Ο.Ε. (αλλαντοποιία ΑΣΠΙΚ), δραστηριοποιείται στον κλάδο των αλλαντικών και συγκεκριμένα ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία αλλαντικών προϊόντων. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1989 και εξακολουθεί να έχει την ίδια επωνυμία μέχρι σήμερα. Αποτελείται από μια εργοστασιακή μονάδα.